خیاطی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

0 تا 100 آموزش الگوسازی

روش های مدل سازی مدلسازی سه نوع روش دارد: 1_ طراحی الگوی اولیه 2_ مدلینگ روی مانکن 3- مدل سازی روی کاغذ تخت

مراحل آموزش خیاطی به صورت اصولی به همراه مدرک معتبر

مراحل آموزش خیاطی در قالب یک لیست کامل در این مطلب به شما توضیح داده خواهد شد. برای آموزش خیاطی باید این دوره ها را در سطح مطلوب بیاموزید.

آموزش هنر خیاطی،معرفی وسایل خیاطی

هنر خیاطی یکی از هنرهای قدیمی است که بشر با آن آشنایی دارد. امروزه با پیشرفت علم متدهای جدید خیاطی همراه با الگو رایج شده است.

۵ مرحله مهم در آموزش خیاطی که باید بدانید!

مراحل آموزش خیاطی در قالب یک لیست کامل در این مطلب به شما توضیح داده خواهد شد. برای آموزش خیاطی باید این دوره ها را در سطح مطلوب بیاموزید.

روشهای یادگیری خیاطی آسان + معرفی ابزارهای خیاطی

یادگیری خیاطی آسان به ابزارهایی ابتدایی نیازمند است. داشتن وسایل کاری مثل چرخ خیاطی مناسب و متر برای شروع کار یکی از الزامات محسوب می شود. آموختن خیاطی به چند صورت انجام پذیر می باشد. به طور کلی روش خیاطی بدون الگو ساده تر و دارای پیچیدگی کمتری است.

۷ نکته کاربردی در آموزش خیاطی با الگو

برای تهیه پوشاک نیازمند فراگیری خیاطی هستیم. آموزش خیاطی با الگو بهترین و اصولی ترین روش خیاطی است که برای یادگیری این مهارت نیازمند شرکت در دوره های آن هستیم.

تاریخچه پوشاک

تاریخچه پوشاک