نازک دوز زنانه-مردانه

نازک دوزی  پایه و اساس بیشتر دوره های خیاطی است و هنرجو  با ابزار و وسائل خیاطی و نحوه بکار گیری آنها آشنا شده وهمچنین روشهای دوخت انواع زیپ، کمر، جا دکمه، دکمه، قزن، انواع دوخت های دستی، انواع دوخت با چرخ، شناسایی چرخ خیاطی و رفع عیوب آن را آموزش می بیند.

 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

آنچه دراین دوره آموزش خواهید دید:

نازک دوزی  پایه و اساس بیشتر دوره های خیاطی است و هنرجو  با ابزار و وسائل خیاطی و نحوه بکار گیری آنها آشنا شده وهمچنین روشهای دوخت انواع زیپ، کمر، جا دکمه، دکمه، قزن، انواع دوخت های دستی، انواع دوخت با چرخ، شناسایی چرخ خیاطی و رفع عیوب آن را آموزش می بیند.
این دوره شامل دو استاندرد فنی و حرفه ای می باشد : یکی نازک دوز زنانه و دیگری نازک دوز مردانه

مواردی که در این دوره بر  اساس استاندارد فنی وحرفه ای فراخواهید گرفت:
استاندارد نازک دوز زنانه 
استاندارد نازک دوز مردانه 

پس از پایان و تکمیل دوره هنرجویان امکان شرکت در آزمون تئوری و عملی را خواهند داشت .

لیست نظرات

محصولات مرتبط