الگوساز و برش کار

الگوساز و برشکار لباس  یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری  را در بر می گیرد 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

دوره الگو ساز برش کار لباس شامل سه استاندارد فنی و حرفه ای است:

  • الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه
  • الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه
  • الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه
الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه : یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری دامن، الگوسازی و برشکاری بلوز، الگوسازی و برشکاری پیراهن، الگوسازی و برشکاری مانتو و الگوسازی و برشکاری شلوار را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچهفروش و تولید لباس زنانه در ارتباط است.

استاندارد الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه: 
 یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری کت، الگوسازی و برشکاری پالتو ، الگوسازی و برشکاری جلیقه، الگوسازی و برشکاری بارانی، الگوسازی و برشکاری کاپشن، الگوسازی و برشکاری شنل و پانچو را در بر می گیرد . در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش ، تولیدی لباس ضخیم در ارتباط است .

استاندارد الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه

الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه:

یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های الگوسازی و برشکاری کت مردانه ، الگوسازی و برشکاری ژیله مردانه ، الگوسازی و برشکاری پالتوی مردانه، الگوسازی و برشکاری بارانی ، الگوسازی و برشکاری اورکت و کاپشن مردانه می باشد و با مشاغلی از قبیل پارچه فروش ، خرازی و سفارشی دوز مردانه در ارتباط است .

 
استاندارد الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه

لیست نظرات

محصولات مرتبط