تمبور دوزی

دوخت تزئیني با قالب تنبور(تمبور) يکي از شايستگي های مربوط به صنايع دستي )دوخت های سنتي( است

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

دوخت تزئیني با قالب تنبور يکي از شايستگي های مربوط به صنايع دستي )دوخت های سنتي( است که شامل آماده سازی ابزار و مواد تنبوردوزی، نقش اندازی روی پارچه، انجام دوخت پولک و منجوق با قالب تنبور، انجام دوخت ملیله شکسته ، گندمي و مرواريد با قالب تنبور ، دوخت گل های تزئیني با قالب تنبور، دوخت انواع موتیف ساده و برجسته ، شستشو و نگهداری از ملزومات دوخته شده با قالب تنبور و بسته بندی، بازاريابي و فروش محصوالت دوخته شده با قالب تنبور مي باشد. در ضمن اين شايستگي با مشاغلي از قبیل خیاط لباس شب و عروس و دوزنده و تزئین کار لباس در ارتباط است.

مهارت هایی که در این دوره براساس استانداردهای فنی و حرفه  ای فراخواهید گرفت : استاندارد تنبوردوزی (تمبوردوزی)

لیست نظرات

محصولات مرتبط